dle Monster

CÁCH NẠP XU VÀ ĐỔI KIM CƯƠNG

Thời gian đăng: 16-08-19
Biên tập:Admin

B1: Vào trang chủ Idle Monster: http://imvn.playcomet.com/home

B2: Kích NẠP THẺ

1

B3: ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

6

B4: Kích NẠP XU

Trước khi nạp, kích CHỌN MÁY CHỦ và TÀI KHOẢN NẠP, nếu hiển thị tên NHÂN VẬT CHÍNH của bạn, thì tiếp tục các bước tiếp theo. Nếu không hiển thị tên NHÂN VẬT CHÍNH, thì có nghĩa bạn đã đăng nhập sai.

2

B5: Chọn Cashcard (Vietnam)

3

B6: Chọn nhà mạng, mệnh giá, điền số thẻ, số serial và CONFIRM

4

B7: ĐỔI KIM CƯƠNG: http://i.playcomet.com/exchange/?t=1552

7

Bài viết mới nhất

Trang sau: